«ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.»

  Προς ενημέρωσή σας, ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Δ. Μπούγας, είχε προσωπική επικοινωνία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατά την οποία επεσήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η «ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε.», τα οποία εντάθηκαν περαιτέρω λόγω των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  Επιπλέον, υπέβαλε στον αρμόδιο Υπουργό την από 08.07.2020 επιστολή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας, μέσω της από 10.07.2020 Αναφοράς.
  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε σε επαφή για τις περαιτέρω εξελίξεις.