ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

  Σύμφωνα με τον ν. 4763/2020, όπως προσφάτως ψηφίστηκε και ισχύει, προβλέφθηκε η αναμόρφωση της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Για πρώτη φορά φέτος, με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνεται στους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτησή τους σε δημόσιο ΙΕΚ.         

  Συγκεκριμένα, στο νομό Φωκίδας και στο ΙΕΚ Άμφισσας, παράλληλα με την υφιστάμενη ειδικότητα «Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», προστίθενται οι εξής ειδικότητες : α) «Βοηθών Εργοθεραπείας», β) «Στελεχών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» και γ) «Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής – Web Designer/Developer».

  Πρόκειται για σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε συνδυασμό με την εξακολούθηση της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η σύσταση των ανωτέρω ειδικοτητων συνιστά προφανή αναβάθμιση τόσο για την Άμφισσα όσο και την ευρύτερη περιοχή.