ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 37,24%

Θέμα: Μείωση ΕΝΦΙΑ στο Νομό Φωκίδας σε ποσοστό 37,24%

Βάσει της πρόσφατης ανάρτησης των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, που βεβαιώθηκε για το έτος 2022, προκύπτουν τα εξής αδιαμφισβήτητα στοιχεία, όπως φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που παρατίθεται ακολούθως:

·       Η αξία των ακινήτων στη Φωκίδα ανέρχεται συνολικά σε 1.198.294.737 ευρώ, αυξημένη σε σχέση με το έτος 2018 κατά 13,29%.

·       Εντούτοις, ο συνολικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων στη Φωκίδα ανέρχεται σε 3.430.596,91 ευρώ, μειωμένος σε σχέση με το 2018 κατά 37,24%.

H εν λόγω μείωση (37,24%) είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα και υπερβαίνει τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για μείωση κατά 30% στο διάστημα της τετραετίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Πλήθος ΑΦΜ με εκκαθαριστικά

Αξία Ακινήτων

Πλήθος ΑΦΜ με χρεωστικά εκκαθαριστικά

Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ

2018

17.502

1.057.725.936

15.646

5.466.231,91 €

2019

17.363

1.057.307.090

15.484

4.207.010,74 €

2020

17.095

1.062.957.720

15.266

4.236.501,69 €

2021

17.038

1.082.126.018

15.220

4.310.655,78 €

2022

16.833

1.198.294.737

14.984

3.430.596,91 €