ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

Μέτρα και πολιτικές, που υλοποιεί η Κυβέρνηση, προκειμένου οι όποιες ανατιμήσεις από την ενεργειακή κρίση να έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα, κινούμαστε πάνω σε 4 διακριτούς άξονες:
1ος Άξονας. Υλοποιούμε μόνιμα μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τα οποία διακρίνονται σε 3 κατηγορίες.

1ον. Υλοποιούμε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως είναι:
- Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά, κατά 22%.
- Η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9%.
- Η μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%.
- Η μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από το 10% στο 5%.
- Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 100% στο 55%, και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.
- Η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών – δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για ακίνητες και κινητές αξίες, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ. Μάλιστα, για να διευκολύνουμε τους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31.12.2021, δώσαμε τη δυνατότητα να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31.03.2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2021.
- Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 + 3 ποσοστιαίες μονάδες.
- Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα για το 2021 και το 2022.
- Η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, και η κατάργησή του για νέους έως 29 ετών.
- Η επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο, στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, έως τον Ιούνιο του 2022.
- Η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές στο 6%.

2ον. Υλοποιούμε παρεμβάσεις αύξησης του κατώτατου μισθού.
Η πρώτη αύξηση κατά 2% ξεκίνησε να εφαρμόζεται, ήδη, από την 1η Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει δεύτερη, πιο γενναία αύξηση, τον Μάιο.

3ον. Αναλαμβάνουμε δράσεις αύξησης της απασχόλησης, όπως είναι:
- Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία 86.000 νέων θέσεων εργασίας εντός του έτους.
- Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, για άλλες 50.000 θέσεις με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
- Το «πρώτο ένσημο» για την ένταξη – για πρώτη φορά – στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών.

2ος Άξονας. Εφαρμόζουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.
Μέτρα συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ το τελευταίο 4μηνο του 2021, στα οποία προστέθηκαν άλλα 400 εκατ. ευρώ τον τρέχοντα μήνα, καλύπτοντας και τις επιχειρήσεις.
Μέτρα, όπως είναι η διευρυμένη κρατική επιδότηση σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής φυσικού αερίου για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα που λάβαμε το προηγούμενο διάστημα, με την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, για το οποίο παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 15.02.2022, με τον διπλασιασμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο, με την έκτακτη ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους.
Επιπρόσθετα, επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες-μέλη συνεργατικών σχημάτων του έτους 2022.

3ος Άξονας. Επεκτείνουμε μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, και τα οποία ξεπερνούν τα 43,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020 -2022, εκ των οποίων 3,7 δισ. ευρώ το 2022.
Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε:
-  Στη μετάθεση πληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής για τον Ιούνιο.
-  Στην επέκταση του προγράμματος των παγίων δαπανών.
- Στην επέκταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και των προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ» για τη στήριξη δανειοληπτών.
Ενώ:
- δώσαμε τη δυνατότητα προσωρινών αναστολών εργασίας σε πληττόμενους από την πανδημία κλάδους για τον μήνα Ιανουάριο, καταβάλλοντας αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους,
 - διαμορφώσαμε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων πληττόμενων κλάδων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και
- παρατείναμε την προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και τις 28.02.2022.

4ος Άξονας. Ελέγχουμε τη λειτουργία της αγοράς.