ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;

Η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη έχει προσκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και προσέρχεται με εποικοδομητική διάθεση και με καλή πίστη στη συνάντηση αυτή.
Το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το Χάρτη του ΟΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εξέτασης οποιασδήποτε εναλλακτικής εκτός του ανωτέρω πλαισίου. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι σταθερές και γνωστές. Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, δηλαδή μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και της δυνατότητας επέμβασης τρίτων χωρών, καθώς και της πλήρους απομάκρυνσης των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Τέλος, θα πρέπει να είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να διασφαλίζει την συνέχιση της ουσιαστικής συμμετοχής της Κύπρου στην λήψη αποφάσεων εντός της ΕΕ, χωρίς εξωτερικές παρεμβολές.

 Είναι λυπηρό και μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι τελικά δεν έγινε δεκτή η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα παραμείνει πλήρες μέλος της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παρούσα στα επόμενα βήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε λύση θα είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.