ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ;

  Οι Δήμοι όλης της χώρας θα μπορούν πλέον μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας να συνδεθούν με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με αυτή την διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν αυτόματα τη φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών τους κατά τη διαδικασία πληρωμής τους. Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ και ταυτόχρονα απαλλάσσονται πολίτες και επιχειρήσεις από την υποχρέωση να προσκομίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογική ενημερότητα.
  Η ελάφρυνση χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων από μια περιττή γραφειοκρατία εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική επέκτασης της αυτόματης άντλησης της φορολογικής ενημερότητας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση από τα μέσα Μαρτίου η Βουλή των Ελλήνων αξιοποίησε πρώτη αυτή τη δυνατότητα.