ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ

Αποτέλεσμα έγκαιρης λήψης μέτρων της Πολιτείας, υψηλού αισθήματος ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού των πολιτών.
https://www.facebook.com/dimosdelfon/videos/241175726991205/