ΜΠΡΑΛΟΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ. ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΒΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΗ

   Υπεγράφη στις 16/03/2023 η σύμβαση του έργου “Βελτίωση οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, τμήμα: τέλος παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη”.

   Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ ανάμεσα σε πέντε προσφορές. Η ανάδοχος ανέλαβε το έργο με προσφορά στα 5,91 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 7,32 εκατ.). Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 10,3 εκατ. (αξία με ΦΠΑ 12,77 εκατ.) και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

   Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μήνες (2 χρόνια).

   Το έργο

   Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αφορά στην αναβάθμιση του τμήματος Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς – Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη, από τη Χ.Θ. 9+300 έως τη Χ.Θ. 13+600 της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης, το οποίο αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

   Το εν λόγω τμήμα ξεκινά μετά το πέρας της παράκαμψης Γραβιάς στη χιλιομετρική θέση 9+300 με βελτίωση ως επί το πλείστον της υφιστάμενης οδού στην περιοχή του Στενορέματος, όπου εκεί ο οδικός άξονας κινείται παράλληλα με το ρέμα από τη Χ.Θ. 10+000 μέχρι και τη Χ.Θ. 13+000, στη συνέχεια και μέχρι το πέρας του προς κατασκευή έργου, ακολουθείται νέα χάραξη για την αποφυγή διαδοχικών κλειστών στροφών του υφιστάμενου δρόμου.