ΝΕΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 36.000 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Παιδείας κάνει ένα ακόμα βήμα με την άμεση προμήθεια και εγκατάσταση πάνω από 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης, προϋπολογισμού 148 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για διαδραστικούς πίνακες, λογισμικό δημιουργίας και προβολής ψηφιακών διαδραστικών μαθημάτων, καθώς και εμπλουτισμένα ψηφιακά πρότυπα μαθήματος. Είναι -όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως- εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις. Ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, καθώς εισάγουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην αίθουσα διδασκαλίας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας των τελευταίων 2,5 ετών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, έχουν προωθηθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες:

-Προμήθεια περισσότερων από 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου,-Χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε πάνω από 500.000 παιδιά και νέους 4-24 ετών,

-Χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, σε πάνω από 160.000 εκπαιδευτικούς,
-Πρόγραμμα «ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» με συμμετοχή σχεδόν 83.000 εκπαιδευτικών,
-Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων του Ι.Ε.Π., μέσω του οποίου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται επιμορφώσεις για 166.500 εκπαιδευτικούς.
-Παροχή άνω των 90.000 tablet και laptop σε σχολεία.
-Παροχή εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων για σχολεία Ειδικής Αγωγής και για σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

-Αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων σε VDSL και δίκτυα οπτικών ινών και ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως οι e-εγγραφές, η αποστολή αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων μέσω sms, η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.