ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των Τουριστικών Ημερόπλοιων. Στόχος του νέου νόμου -όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης- είναι να δώσει στη χώρα μας την ευελιξία, προκειμένου να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα που έχει απέναντι σε ανταγωνίστριες χώρες. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να βγει ακόμα πιο μπροστά και ο νέος νόμος ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τη λειτουργία του yachting. Οδηγεί το θαλάσσιο τουρισμό σε μια νέα εποχή με ασφάλεια, σχέδιο και όραμα, ενώ τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη των ισχυρών κρατών του σύγχρονου yachting. Ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τάσεις του θαλάσσιου τουρισμού και δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ελληνική κοινωνία.
Το νέο πλαίσιο εστιάζει.:


-Στην ανάδειξη του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου ως βασικού στοιχείου του παραγωγικού ιστού της χώρας.

-Στην περιφερειακή ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών των νησιών και των παράκτιων περιοχών,

-Στη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση κεφαλαίων.

-Στην παράλληλη ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και την εν γένει προώθηση της ελληνικής ναυτοσύνης και κουλτούρας.

Με το νέο νόμο, ανάμεσα στ’ άλλα:

-Ορίζεται σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση και την εκμετάλλευση των πλοίων αναψυχής.

-Εκσυγχρονίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής και των Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.

-Θεσπίζονται ηλεκτρονικές εφαρμογές διασυνδεδεμένες με υφιστάμενα Μητρώα, ώστε σταδιακά να ψηφιοποιηθούν πλήρως όλες οι διαδικασίες.

-Προσελκύονται για εγγραφή στην ελληνική σημαία, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού ειδικά από το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο εξήλθε της Ε.Ε..

-Καταπολεμάται η αδήλωτη εργασία βοηθητικού προσωπικού σε πλοία αναψυχής, που απασχολείται σε μη ναυτικές ειδικότητες και δημιουργούνται προϋποθέσεις αύξησης της απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών.