ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

   Με τη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 7 του νομοσχεδίου, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και θα αποτελέσει νόμο του Κράτους, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», χορηγείται παράταση λειτουργίας για επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε νομίμως ανεγερθέντα ακίνητα, με βάση οικοδομικές άδειες και άδειες λειτουργίας, που προϋφίστανται της έκδοσης τοπικών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και της αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης.

   Στις εν λόγω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και τα εγκατεστημένα εντός σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών καταστήματα, των οποίων η τρέχουσα παράταση λειτουργίας λήγει 31.12.2022. Το κρίσιμο αυτό θέμα, που αφορά επιχειρήσεις (συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.) της ευρύτερης περιοχής, είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής με την υπ’ αρ. πρωτ. 27491/2022 επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, η οποία κοινοποιήθηκε στον Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα.

   Κατόπιν της ως άνω εξέλιξης, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν νομίμως τη λειτουργία τους μέχρι 31.12.2024.