ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

  Όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εργασίας βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων και η ταχύτερη απονομή τους. Είχε ανακοινωθεί μάλιστα για το σκοπό αυτό, η συγκρότηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ομάδας Έργου με επικεφαλής project manager που θα παρέχει τις υπηρεσίες της αμισθί. Θα προετοιμάζει και θα εισηγείται στην Κυβέρνηση διοικητικά και νομοθετικά μέτρα για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων και θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Η ομάδα αυτή θα έχει στενή συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα μπορεί να καταφεύγει -εάν και όποτε το κρίνει σκόπιμο- στις υπηρεσίες εξειδικευμένων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη συγκροτήθηκε χθες αυτή η Ομάδα Έργου.

  Επικεφαλής της Ομάδας Έργου τοποθετήθηκε ο οικονομολόγος Μιχάλης Κεφαλογιάννης, στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στο δημόσιο τομέα.

  Ως μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι:

  • Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Δρ. Άρτεμις Δεδούλη, πρώην Γενική Διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Ελένη Νιαρχάκου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.