ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Στην Ολομέλεια ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μίλησα για τις διεθνείς πτυχές του μεταναστευτικού.