ΠΑΛΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ;

  
  Στο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που έμαθαν είναι να κάνουν το άσπρο, μαύρο. Διαστρεβλώνουν ακόμη και τα μέτρα που προωθούνται για τη στήριξη των εργαζόμενων. Από την αρχή της πανδημίας η Κυβέρνηση πήρε σειρά μέτρων για να στηρίξει την απασχόληση και τον κόσμο της εργασίας.   
  Τα μέτρα αυτά, επεκτείνονται και στο επόμενο διάστημα. Παράλληλα, δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την κάλυψη των εργαζόμενων που μπαίνουν σε καραντίνα και αναγκαστικά απουσιάζουν από την εργασία του, έτσι ώστε να μην έχουν περικοπές στο μισθό τους. Πρώτη λύση παραμένει βεβαίως η τηλεργασία, και για αυτό παρατείνεται μέχρι τέλους του χρόνου το πλαίσιο που ήδη εφαρμόζεται. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις εργαζομένων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει κανονικά τον μισθό του, αλλά μετά τη λήξη της αναγκαστικής απουσίας του από την εργασία, θα πρέπει να αναπληρώνει τις εργάσιμες ώρες, όχι στο σύνολό τους, αλλά στο μισό, εργαζόμενος κατά μία ώρα επιπλέον. Έτσι θα έχει ολόκληρο το μισθό παρά την απουσία του και θα αναπληρώνει μόνο το μισό χρόνο της απουσίας του ενώ το υπόλοιπο θα το επωμίζεται η επιχείρηση.