ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, κατά την οποία συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα», δεδομένου ότι η Συνθήκη «ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ» έχει κατά κοινή ομολογία αποτύχει, πρότεινε τα εξής :
  α) τη λειτουργία ενός νέου αποτελεσματικού συστήματος παραλαβής και εξετάσεων των αιτήσεων ασύλου εντός της ΕΕ, καθώς και κατανομής των προσφύγων στα κράτη μέλη αναλόγως του πληθυσμού τους,
  β) να μπορεί η ευρωπαϊκή δύναμη Frontex να πραγματοποιεί περιπολίες και στα τουρκικά χωρικά ύδατα, ώστε να εμποδίζει τις βάρκες των διακινητών να αναχωρούν από τα τουρκικά παράλια, με τελικό προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και
  γ) να υποχρεωθεί η Τουρκία όχι μόνο να τηρήσει τους κανόνες επανυποδοχής, αλλά και να χρησιμοποιήσει τις σημαντικές επιδοτήσεις που έχουν προβλεφθεί στη Συμφωνία της με την ΕΕ για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής επί τουρκικού εδάφους, όπου όσοι τυχόν δεν χαρακτηριστούν πρόσφυγες, θα παραμένουν εκεί, χωρίς ανάγκη επαναπροωθήσεων και επιστροφών προς την ΕΕ.