ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ;

  Συνεχίζοντας τα βήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση προχωρά τώρα στην ψηφιοποίηση των δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω του gov.gr . Η ψηφιοποίηση αυτή θα εκτυλιχθεί σε τρεις φάσεις, ανά δέκα ημέρες, και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης.
  Στη δεύτερη φάση θα ενταχθεί στο gov.gr  η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης.
  Στην τρίτη φάση θα ενσωματωθούν στην e-πύλη το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  Παράλληλα, ενοποιούνται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν δημοτικές υπηρεσίες και οι βεβαιώσεις που παρέχει η ηλεκτρονική πύλη «Ερμής», θέτοντας τέλος στην άτυπη διάκριση μεταξύ των δύο τύπων εγγράφων, η οποία προκαλούσε προβλήματα στους πολίτες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού, διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, καθώς θα εξαλείψει την ανάγκη για 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις σε Δημαρχεία και ΚΕΠ κάθε χρόνο.
  Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός -κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους συναρμόδιους Υπουργούς- η όλη διαδικασία συνιστά μια πολύ σημαντική τομή που βελτιώνει έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζει την ασφάλεια των πιστοποιητικών, καθώς προβλέπει ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό αριθμό, κωδικό με τη μορφή μωσαϊκού (QR code) και μηχανισμό επαλήθευσης. Η απόφαση για μεταφορά δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων στο gov.gr  σηματοδοτεί, τη δημιουργία της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, όπου θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά του. Δρομολογείται μάλιστα και η ψηφιοποίηση και άλλων εγγράφων, όπως οι άδειες γάμου (θρησκευτικού και πολιτικού) και βάπτισης, σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις. Το gov.gr ήδη προσφέρει περισσότερες από 530 υπηρεσίες, ανάμεσά τους τη δυνατότητα έκδοσης υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων.
  Το βήμα αυτό μπόρεσε να γίνει, επειδή Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης στο Μητρώο Πολιτών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου. Έτσι το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο μητρώο πολιτών (δηλαδή η οικογενειακή κατάσταση, βάπτιση, γέννηση, γάμος, θάνατος, οικογενειακή μερίδα, τόπος κατοικίας μπορούν να είναι στη διάθεση των υπολοίπων φορέων του Δημοσίου και του Κέντρου διαλειτουργικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το κόστος για τα πιστοποιητικά που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο.
  Στο μεταξύ, ετοιμάζεται η διασύνδεση των ελληνικών προξενείων με το μητρώο των πολιτών, ώστε οι ομογενείς να μην ταλαιπωρούνται και να καταχωρούνται από το εξωτερικό τα βασικά γεγονότα ζωής που είναι μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων. Σημειώνεται ότι σε 10 περίπου ημέρες θα είναι έτοιμη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.