ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

  Έχουν δρομολογηθεί δύο προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που καλύπτουν 11.500 θέσεις και αφορούν ανέργους 22-29 ετών. Από χθες μάλιστα ξεκίνησαν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετάσχουν. Το πρώτο απευθύνεται σε πτυχιούχους ανέργους ηλικίας 22-29 ετών, στηρίζει 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει διάρκεια 10 μηνών και προβλέπει επιδότηση που ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

  Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και στηρίζει 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια του είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η επιδότηση αυξάνεται από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και το ανώτατο όριο είναι από τα 500 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαίως μηνιαία. Ο προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων φτάνει συνολικά τα 92 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2020, θα μπουν σε εφαρμογή 19 προγράμματα με προϋπολογισμό 1,13 δις ευρώ. που θα προσφέρουν 129.000 θέσεις εργασίας.