ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο έληξε και θα εγκριθούν περίπου 2.000 αιτήσεις, δηλαδή σχεδόν όλες. Δρομολογήθηκε ήδη ο νέος κύκλος για τη γενική επιχειρηματικότητα, ύψους 350 εκατ. Ευρώ, και για την επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι οι ευρωπαϊκές Αρχές έδωσαν έγκριση για πρόσθετη ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

    Αυξήθηκε έτσι το περιθώριο για φορολογικές απαλλαγές, αλλά και για ρευστό χρήμα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 100%.

    Σημειώνεται ακόμη ότι από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν 4 νέα έργα ΣΔΙΤ, ύψους 365 εκατ., ενώ τον Ιούνιο δημοπρατούνται άλλα 8 έργα ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, έχουν εγκριθεί νέες στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 700 εκατ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου, καθώς και νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Μπαίνουν επίσης σε άμεσο προγραμματισμό 40 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 δισ. ευρώ