ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

  Η μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Με αυτό το στόχο αναπτύσσεται μια στοχευμένη προσπάθεια εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων τα οποία είναι υψηλού επιπέδου χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστά στον υπόλοιπο κόσμο.

  Για να διευκολυνθεί αυτή η προσπάθεια, μετά τον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Παιδείας, τα Πανεπιστήμια μπορούν να λειτουργούν, πιο αυτόνομα, αφού για παράδειγμα τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα χωρίς να απαιτείται σύμπραξη με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού.

  Τις νέες δυνατότητες πρόβαλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με 27 σημαντικά αμερικανικά Πανεπιστήμια «Στα δημόσια πανεπιστήμιά μας» τόνισε,, «υπάρχει ένα εκπληκτικό σύνολο ταλαντούχων ανθρώπων με πάρα πολύ μεγάλη αξία και δυνατότητες που δεν έχουν αναδειχθεί».

  Τα ελληνικά Πανεπιστήμια ήδη συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασιών και τώρα επιδιώκονται συνεργασίες με αμερικάνικα πανεπιστήμια, με έναν καλύτερα δομημένο τρόπο. Στόχος είναι να υπάρξει διευκόλυνση στην προσέγγιση Αμερικανικών και Ελληνικών Πανεπιστημίων, ώστε να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμες συνέργειες, όπως η εκπόνηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή φοιτητών από χώρες του εξωτερικού σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα μας, οι «ανταλλαγές» φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που τα ίδια τα Ιδρύματα θα αποφασίσουν. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα σε ταλαντούχους νέους και νέες της Ελλάδας να σπουδάσουν σε ελληνικά Πανεπιστήμια, τα οποία δεν θα είναι απομονωμένα, αλλά ανοικτά στον κόσμο και θα τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε διεθνείς εμπειρίες.