ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκτός των άλλων τρομακτικών συνεπειών, έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία με τις τιμές όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και σε σειρά προϊόντων, να έχουν εκτοξευθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις και στις οικονομίες αλλά και στη ζωή των πολιτών. Συνέπειες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους, αλλά γίνεται ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειές τους

Κι επειδή το πρόβλημα δεν αφήνει άθικτη καμία χώρα, τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να κινούνται σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Στην ΕΕ γίνονται ήδη συζητήσεις και ανακοινώνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης ενώ το πρόβλημα πρόκειται να απασχολήσει και την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η Κυβέρνηση αναπτύσσει δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απέναντι στις πρωτόγνωρες ανατιμήσεις.
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο -όπως είναι γνωστό- ο Πρωθυπουργός πέτυχε να ενταχθεί στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής ρητή αναφορά στην ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Η πρόταση περιλάμβανε τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας προκειμένου να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Η συζήτηση έχει κερδίσει έδαφος στην Ε.Ε.

Επίσης, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού, το θέμα τέθηκε και στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, μετά από αίτημα της Ελλάδας που αποδέχθηκε η γαλλική Προεδρία, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ζητείται παράλληλα από την Ε.Ε. εξαίρεση σειράς δαπανών από την προσμέτρηση στα δημοσιονομικά ελλείμματα, προκειμένου να υπάρξει διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε πρωτοβουλία για ευρωπαϊκή παρέμβαση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Με επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει κοινοποιηθεί στα αρμόδια ευρωπαϊκά Όργανα αναφέρεται στη δυνατότητα παρέμβασης από την Ευρώπη στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου σε κάθε επίπεδο προκειμένου να υπάρξει κάποια αντίδραση στην εκτόξευση των τιμών, να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας και να δοθεί βοήθεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.