ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΜΕ ΤΗ GOOGLE;

  Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική αποκατάσταση ανέργων. Στην πρώτη φάση του προγράμματος θα καταρτιστούν δωρεάν από την Google σε ψηφιακές δεξιότητες όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) περισσότεροι από 3.000 νέοι άνεργοι. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Grow Greece with Google (https://grow.google/intl/e), για την ανάκαμψη της χώρας μέσω της τεχνολογίας. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ θα συνδέσει τους ωφελούμενους με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για να αποκτήσουν αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ για διάστημα 6 μηνών.
   Οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα αυτό θα καλυφθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
  Το ολοκληρωμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης θα στηρίξει τόσο τους νέους ανέργους που θα βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, όσο και τις επιχειρήσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ψηφιακή παρουσία τους στην αγορά.