ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Πάνω από 227.000 ψηφιακά ραντεβού με φορείς του Δημοσίου αποδεικνύουν ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης της καθημερινότητας πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς συμβάλλουν στην αποφυγή αντίστοιχου αριθμού φυσικών επισκέψεων στους φορείς του Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι τα ψηφιακά ραντεβού παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συνδεθούν μέσω βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας στην οποία επιθυμούν να απευθυνθούν, σε ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί. Ξεκίνησαν το Μάιο του 2020 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθησε τον Ιούλιο του ίδιου έτους η δημιουργία του myKEPlive, μέσω του οποίου καθιερώθηκαν τα ραντεβού με βιντεοκλήση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το Δεκέμβριο του 2020 τέθηκε σε λειτουργία το myOAEDlive για συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Τον ίδιο μήνα ενεργοποιήθηκε και το myConsulLive για υπηρεσίες των προξενικών αρχών, το οποίο σήμερα διατίθεται συνολικά από 86 Πρεσβείες και Γενικά Προξενεία της Ελλάδας σε 55 χώρες. Τώρα βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία τα ραντεβού με βιντεοκλήση για τρεις ακόμα υπηρεσίες: τον eΕΦΚΑ (myEFKAlive), το Ελληνικό Κτηματολόγιο (myKtimatologioLive) και τους Δήμους (myDimosLive).

  Τα ραντεβού με βιντεοκλήση ξεκίνησαν -όπως δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης- μέσα στην πανδημία, ως ένα ακόμα εργαλείο προστασίας από τον κορονοϊό. Ωστόσο, η μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των πολιτών επιβεβαιώνει ότι θα παραμείνουν και μετά την πανδημία, ως εργαλείο διευκόλυνσης της καθημερινότητας.