ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ

    Με την υπ΄αριθμ. 8039/5429Α/5 από 05.01.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Επισκευή - Συντήρηση πρώην Ειρηνοδικείου Δωριέων για τη Στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Γραβιάς», προϋπολογισμού 50.548,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία περιλαμβάνει: α) τεχνική περιγραφή, β) προϋπολογισμό μελέτης, γ) τιμολόγιο μελέτης, δ) ανάλυση τιμών και ε) σχέδια υφιστάμενης και προϋφιστάμενης κατάστασης.

    Ο Βουλευτής Φωκίδας, είχε ζητήσει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την έναρξη της διαδικασίας επισκευών και μετατροπής του κτηρίου πρώην Ειρηνοδικείου Δωριέων για την στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Γραβιάς. Το εν λόγω κτήριο έπαυσε να χρησιμοποιείται μετά την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και παραχωρήθηκε για την στέγαση των Υπηρεσιών του Α.Σ. Γραβιάς, όπως και άλλα σε διάφορες περιοχές της Χώρας με το νόμο 4583/2018. Ο Υπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα και, με εντολή του, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη στην Γραβιά με σκοπό τη διαπίστωση της κατάστασης του κτηρίου και του ακαλύπτου χώρου, συνολικού εμβαδού 900 τ.μ. περίπου, καθώς και τη σύνταξη μελέτης.

      Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε γρήγορα, εγκρίθηκε με την παραπάνω απόφαση, και σύντομα το έργο θα δημοπρατηθεί. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα μετατρέψουν το εγκαταλελειμμένο σήμερα κτήριο σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό ακίνητο, που θα δώσει λύση στη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Γραβιάς.

    Ο Βουλευτής εξέφρασε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τις ευχαριστίες του για τις άμεσες και απολύτως αποτελεσματικές ενέργειες.