ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ο ΥφυπουργΟς ΨηφιακΗς ΔιακυβΕρνησης, κ. ΓεΩργιος ΣτΥλιος

  Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, που λειτουργεί από 18.Ιουνίου.2021 στην Άμφισσα και τα Γραφεία της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ενημέρωσε τον Υφυπουργό για την ταχεία ενσωμάτωση του Υποκαταστήματος στο ψηφιακό σύστημα, με αποτέλεσμα την άμεση και ολιγοδάπανη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης οι Μηχανικοί και Δικηγόροι, που εργάζονται στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ενημέρωσαν τον Υφυπουργό για την διαδικασία Κτηματογράφησης.
  Στη συνέχεια ακολούθησε σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Δελφών στην οποία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Δελφών και Δωρίδας κ Παναγιώτης Ταγκαλής και Γεώργιος Καπεντζώνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς κ. Αθανάσιος Λυκόπουλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ Άμφισσας κ. Σταυρούλα Πήττα, δικηγόροι, μηχανικοί και συμβολαιογράφοι.
  Ο Υφυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις σχετικές με την λειτουργία του Κτηματολογίου και ενημέρωσε ότι εντός του επόμενου έτους από το Κατάστημα Άμφισσας οι πολίτες θα μπορούν ηλεκτρονικά να προμηθεύονται όλα τα Πιστοποιητικά, που είναι απαραίτητα για πράξεις επί ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων και μεταβιβάσεις ακινήτων για ολόκληρο το νομό και ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί έργο ψηφιοποίησης των Βιβλίων και Υποθηκοφυλακείων της Χώρας, ενώ τόνισε την ανάγκη ταχείας δηλώσεως των δικαιωμάτων των Δήμων, των νπδδ και του Δημοσίου με σκοπό να ολοκληρωθεί το συντομότερο η διαδικασία Κτηματογράφησης στην Φωκίδα.
  Σε ότι αφορά στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Υποκαταστήματος και των λοιπών Υπηρεσιών του Κτηματολογίου, έχουν δοθεί ήδη προσφορές για ακίνητα στην Άμφισσα και βρίσκεται σε εξέλιση η διαδικασία αξιολόγησής τους.
Δηλώσεις του Υφυπουργού, του Βουλευτή και του Προέδρου του ΤΕΕ μπορείτε να δείτε στο καβνάλι μας στο yoytube : https://www.youtube.com/channel/UCl8ATSs1jdRgwIMG8EIuiOw