ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στη δέσμευση ποσού ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 4 ευρώ ανά πρόβατο ή αίγα και δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κτηνοτρόφοι που παραδίδουν τουλάχιστον 100 κιλά γάλα. Η πρόταση αυτή θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση.
  Η παράδοση γάλακτος στα κατά τόπους τυροκομεία τίθεται ως προϋπόθεση, καθώς συνιστά απόδειξη ότι το κοπάδι έχει ολοκληρώσει τη φάση της αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια -και επειδή η ενίσχυση προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους αφορά την περίοδο του Πάσχα- διασφαλίζεται ότι ο κτηνοτρόφος κατείχε αμνοερίφια τα οποία θα διέθετε στην αγορά και ως εκ τούτου έχει υποστεί ζημιά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.
  Διευκρινίζεται ότι για τα νησιά στα οποία δεν λειτουργεί τυροκομική μονάδα, αίρεται η υποχρέωση παράδοσης γάλακτος Η παραγωγή του γάλακτος πιστοποιείται μέσω των ισοζυγίων γάλακτος που διατηρεί και ελέγχει ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα».