ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ)

Η στήριξη των τριτέκνων και πολυτέκνων προϋποθέτει βασικά την άρση των αδικιών. Με τα ισχύοντα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίου σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσης εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως τρίτεκνος γονέας νοείται μόνον εκείνος που, μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών. Με ερώτησή μου προς τους Υπουργούς Εργασίας-Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ζητώ να πληροφορηθώ τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν ώστε ν΄ αρθεί η ανισότητα στη μεταχείριση του διαζευγμένου γονέα με τρία (ή περισσότερα) τέκνα, ο οποίος, σε περίπτωση που δεν διαθέτει την επιμέλεια των τέκνων του, έχει απ’ τη μια υποχρέωση καταβολής της ανάλογης διατροφής, όμως από την άλλη για τον ίδιο λόγο δεν πληροί την προϋπόθεση ώστε να θεωρείται τρίτεκνος (ή πολύτεκνος) αναφορικά με την αξιολόγηση/μοριοδότησή του, ως υποψηφίου για διορισμό σε θέση εργασίας του Δημοσίου.