ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

  Κατόπιν πρωτοβουλίας του Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Δ. Μπούγα έγινε σήμερα συνάντησή του με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις των παραγωγών της Π.Ε. Φωκίδας, των οποίων οι δενδροκαλλιέργειες κατεστράφησαν από πυρκαγιές του 2022, όμως δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

  Οι περιπτώσεις αυτές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) όσοι δεν υπέβαλαν Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) και β) όσοι αν και προέβησαν σε δήλωση, αυτή περιείχε κάποιες τυπικές παραλείψεις.

  Οι μεν παραγωγοί της πρώτης κατηγορίας, οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει τις καλλιέργειες τους στον ΕΛΓΑ, πρόκειται να λάβουν οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο προγενέστερων αποφάσεων της Κυβέρνησης της ΝΔ. Οι αποζημιώσεις δηλαδή θα είναι μειωμένες κατά 50%, σε σχέση με αυτές τις οποίες έλαβαν οι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, με την συνακόλουθη υποχρεωτική ένταξή τους σε Πρόγραμμα Αποκατάστασης Φυτικού Κεφαλαίου και την υποχρεωτική ασφάλιση των καλλιεργειών τους για το μέλλον. Αμέσως μετά τον ορισμό της νέας Κυβέρνησης, θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

  Οι παραγωγοί της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι ενώ είναι δικαιούχοι ενισχύσεων για τις ζημιές που υπέστησαν, ωστόσο για τυπικούς λόγους δεν εισέπραξαν, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ενστάσεις στον ΕΛΓΑ, ούτως ώστε να εξεταστούν κατά περίπτωση και, κατόπιν διόρθωσης των τυπικών ζητημάτων, να λάβουν τις ενισχύσεις τους.