ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΙΤΕΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ»

    Ο Βουλευτής Φωκίδας και Γενικός Γραμματέας Κ.Ο. της Ν.Δ., κ. Ιωάννης Δ. Μπούγας, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, κ. Γεώργιο Ζερβό. Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια της συνεργασίας του κ. Μπούγα με τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή. Αντικείμενο αυτής ήταν η χρηματοδότηση και κατασκευή του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου δρόμου «Θερμοπύλες – Ιτέα – Αντίρριο».

    Όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση, το έργο εντάχθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση διά του αρμοδίου Υφυπουργού Ανάπτυξης ως δημόσιο έργο εθνικής σημασίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών-Μεταφορών «2021-2027», το οποίο υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ονομαστική – συγκεκριμένη αναφορά και διασφαλισμένη χρηματοδότηση, ποσού διακοσίων είκοσι (220.000.000) εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό δύο δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια (2.200.000.000) ευρώ.

    Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας για την ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα και το πιο σημαντικό οδικό έργο της Φωκίδας.