ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

   Στην Άμφισσα και στην αίθουσα διασκέψεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 14.12.2021, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Φωκίδας και Γεν. Γραμματέα της Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Μπούγα και του Πρύτανη του Γεωπονικού κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, με αντικείμενο την ενδυνάμωση του υφιστάμενου Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, της παρουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Άμφισσα και την Φωκίδα γενικότερα, καθώς και τη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

   Για πρώτη φορά, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ο Βουλευτής, οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και οι Διδάσκοντες συναντώνται, συζητούν και αποφασίζουν για το Πανεπιστήμιο.

   Στη σύσκεψη συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης κ. Γεώργιος Βούτσινος, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος Καπεντζώνης και, δια ζώσης, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδων Κίντζιος, ο Κοσμήτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, ο Πρόεδρος του Τμήματος της Άμφισσας κ. Χρήστος Παπαδάς, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας κ. Βασίλειος Αυγερινός και από τα μέλη ΔΕΠ οι καθηγητές Σπυρίδων Ντούρμας, Αικατερίνη Γιαλιτάκη, Μαρίνα – Σελήνη Κατσαϊτη, Εμιλία Βλάμη και Δημήτριος Τσίωτας.

   Κατά την έναρξη της Σύσκεψης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Κόλλιας ανακοίνωσε ότι, με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εγγράφονται στα Μητρώα του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου. Η εξέλιξη αυτή, αποτέλεσμα συνεργασίας του Βουλευτή, του Πρύτανη και του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, χαιρετίστηκε από όλους, καθώς δημιουργεί νέα θετικά δεδομένα για την εξέλιξη και βιωσιμότητα του Τμήματος.

   Περαιτέρω, αποφασίστηκε να αναληφθεί εκστρατεία ενημέρωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για τις δυνατότητες και προοπτικές του Τμήματος, ώστε να προσελκύσει φοιτητές. Επιπλέον αποφασίστηκε η ίδρυση μεταπτυχιακών Τμημάτων με ένταση της προσπάθειας, ώστε να λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, η συμμετοχή του Γεωπονικού στο υπό Ίδρυση «Κέντρο Ελιάς» με σκοπούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς, η στενή συνεργασία με το ΙΕΚ της πόλης μας, με βάση προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, η αναβάθμιση των παροχών του Τμήματος και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και η βελτίωση της προσβασιμότητας σ΄ αυτές.

   Συμφωνήθηκε, τέλος, να διεξαχθεί νέα σύσκεψη για την παρακολούθηση όσων αποφασίστηκαν.