ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχτεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, εργοδότες που δεν τηρούν το μέτρο θα υπόκεινται σε πρόστιμο.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που υποχρεούνται να κάνουν self-test και δεν προσκομίζουν κατά την προσέλευση τους στην εργασία δήλωση αρνητικού αποτελέσματος υπόκεινται σε περικοπή αποδοχών λόγω μη παροχής εργασίας με υπαιτιότητα τους.