ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - myDATA ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ;

  
  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA είναι ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Με αυτήν την πλατφόρμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως μεγέθους και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά -διπλογραφικά). H έναρξη της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA θα γίνει σε στάδια, αρχής γενομένης από τις 20 Ιουλίου, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική επικοινωνία με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
  Με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάστηκαν σειρά από κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, τα οποία θα ενταχθούν σε επικείμενο νομοσχέδιο.