ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 10ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ;

  Η χώρα δανείστηκε χθες, για 3η φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, με το χαμηλότερο κόστος που έχει επιτευχθεί ποτέ στις εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα, μέσω της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, άντλησε 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου στο 1,2% που είναι το διαχρονικά το χαμηλότερο επιτόκιο, ανεξαρτήτως διάρκειας έκδοσης. Πολύ σημαντική ήταν επίσης η μεγάλη ζήτηση -οι προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ- και η καλή ποιότητα της χθεσινής έκδοσης, καθώς αυτή καλύφθηκε, στη συντριπτική πλειοψηφία της, από ξένα χαρτοφυλάκια και θεσμικούς επενδυτές.
  Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη έκδοση 10ετους ομολόγου τον Ιούνιο είχε επιτόκιο 1,57%, ενώ η αντίστοιχη έκδοση τον Μάρτιο του 2019, με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Υπογραμμίζεται ότι αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού δεν έχει θετικό αντίκτυπο μόνο στα δημοσιονομικά, αλλά επηρεάζει ευνοϊκά και τις συνθήκες δανεισμού των τραπεζών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Να σημειωθεί δε ότι το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει σε μια συγκυρία παγκόσμιας πανδημίας και μεγάλης οικονομικής ύφεσης που πλήττει όλες τις χώρες.
  Όλα αυτά συνιστούν ισχυρή έμπρακτη απόδειξη ότι οι αγορές αναγνωρίζουν το συνεκτικό οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης και την αποτελεσματική εφαρμογή του για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. Ταυτόχρονα επικροτούν τη στρατηγική που χαράσσει για την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας, ώστε η χώρα να επιτύχει ισχυρή, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.