ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.)

   1. Επίλυση του ζητήματος των εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» 

   Βάσει υπουργικής τροπολογίας που κατετέθη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», επιλύεται το ζήτημα των εργαζομένων στο πλαίσιο του «Βοήθεια στο Σπίτι».

   Ειδικότερα, παρότι οι εν λόγω εργαζόμενοι κατέχουν ειδική εμπειρία, προσφέροντας υπηρεσίες στους ωφελούμενους πολίτες του προγράμματος (ηλικιωμένους, ΑμεΑ, οικογένειες με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα) διάρκειας άνω των 20 ετών, με συνεχείς και μη διακοπείσες συμβάσεις εργασίας, έμειναν εκτός των οριστικών πινάκων, μετά την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων βάσει της υπ’ αριθ. 1548/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Με τη νομοθετική ρύθμιση αποκαθίσταται η νομική και πραγματική κατάσταση, δεδομένου ότι οι θιγόμενοι μονιμοποιούνται σε 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών των Δήμων της χώρας.

   Η λύση αυτή είχε προταθεί και συνδιαμορφωθεί, κατόπιν συναντήσεων του Βουλευτή Φωκίδας και Γενικού Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ κ. Ιωάννη Δ. Μπούγα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο «Βοήθεια στο Σπίτι») και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συνεχίσουν νομίμως να εργάζονται.

   2. Επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων (Δ.Ε.Υ.Α.)  

   Προκειμένου να αποτραπεί επιπρόσθετη επιβάρυνση των από αύξηση των τελών που σχετίζονται ύδρευση και αποχέτευση, με υπουργική τροπολογία που κατετέθη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» θεσπίζεται η δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθώς και των συνδέσμων ύδρευσης Ο.Τ.Α., προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών τους, λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.