ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΛΟΦΩΝΑ - ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ

Υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου εταιρείας υπό την επωνυμία "ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε" για την κατασκευή ταμιευτήρα Τολοφώνα στη θέση Χάρμισκο Φωκίδας, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και ξεκίνησαν οι εργασίες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στη Στερεά. Δικαιώνεται επιτέλους μια επίπονη προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το 2008. Για τα σημαντικά οφέλη του έργου θα μιλήσουμε σε ειδική ημερίδα, που θα οργανώσουμε στην περιοχή.