ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

  Η Υπουργική απόφαση, που υπεγράφη χθες θέτει σε ισχύ τις νέες προβλέψεις του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020, που αφορούν στην αναμόρφωση και την εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών. Πιο συγκεκριμένα: Αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που διαπιστώθηκαν μέχρι σήμερα στην κατάρτιση των δασικών χαρτών. Βάζει τέρμα στον παραλογισμό του κράτους, που ενώ - από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου Καραμανλή - έχει παραχωρήσει με επίσημες αποφάσεις εκτάσεις στους αγρότες, θεωρώντας ότι δεν είναι δασικές, με τους δασικούς χάρτες αμφισβήτησε τις ίδιες τις αποφάσεις του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 170.000 οικογένειες υπέβαλαν αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες στο ήμισυ της επικράτειας.
  Τίθενται σαφείς κανόνες κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου ώστε να δοθούν απλές και δίκαιες λύσεις για το θέμα. Καταγράφονται οι διοικητικές πράξεις, με τις οποίες εκτάσεις απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975. Προβλέπονται οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν πριν το νέο περιβαλλοντικό νόμο. Προβλέπονται επίσης οι διαδικασίες για τη γρήγορη εξέταση των πρόδηλων σφαλμάτων και των αντιρρήσεων.