ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Με την υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Βουλή, προβλέπεται η χορήγηση ετήσιου επιδόματος ύψους 300 έως 600 ευρώ, αναλόγως του εισοδήματος των δικαιούχων, σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε οικογένειες που κατοικούν µόνιµα σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

  Ειδικότερα, οι ορεινές και µειονεκτικές γεωργικές περιοχές προσδιορίζονται εκ νέου σύμφωνα µε την αναθεώρηση του σχετικού καταλόγου, βάσει της πρόσφατης κοινοτικής Οδηγίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα να προστεθούν και άλλες τέτοιες περιοχές, βάσει τεχνικών κριτηρίων που αναλύονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

  Συγκεκριμένα, στις ορεινές περιοχές εντός του νομού Φωκίδας περιλαμβάνονται οι εξής Δήμοι/Κοινότητες:

  • Επαρχία Δωρίδος

1 | Αβόρου |

2 | Αγ. Πάντων |

3 | Αλεποχωρίου |

4 | Αμυγδαλιάς |

5 | Αρτοτίνας |

6 | Βραΐλας |

7 | Γλυφάδας |

8 | Δάφνου |

9 | Διακοπίου |

10 | Διχωρίου |

11 | Δροσάτου |

12 | Δωρικού |

13 | Ελαίας |

14 | Ερατεινής |

15 | Ευπαλίου |

16 | Ζοριάνου |

17 | Καλλιθέας |

18 | Καλλίου |

19 | Κάμπου |

20 | Καρουτών |

21 | Καστρακίου |

22 | Κερασεών |

23 | Κλήματος Ευπαλίου |

24 | Κοκκίνου |

25 | Κονιάκου |

26 | Κουπακίου |

27 | Κριατσίου |

28 | Κροκυλείου |

29 | Λευκαδιτίου |

30 | Λιδωρικίου |

31 | Μακρινής |

32 | Μαλανδρίνου |

33 | Μαραθιά |

34 | Μηλέας |

35 | Μοναστηρακίου |

36 | Παλαιοξαρίου |

37 | Πανόρμου |

38 | Πενταγιών |

39 | Πενταπόλεως |

40 | Περιβολίου |

41 | Περιθιωτίσσης |

42 | Ποτιδανίας |

43 | Πύργου |

44 | Σεργούλας |

45 | Στίλιας |

46 | Συκέας |

47 | Σωταίνης |

48 | Τειχίου |

49 | Τολοφώνος |

50 | Τριζονίων |

51 | Τρικόρφου |

52 | Τριστένου |

53 | Υψηλού Χωριού |

54 | Φιλοθέης |

  • Επαρχία Παρνασσίδος

55 | Δήμος Δελφών |

56 | Αγ. Ευθυμίας |

57 | Αθ. Διάκου |

58 | Αποστολιά |

59 | Βάργιαννης |

60 | Βουνιχώρας |

61 | Γαλαξιδίου |

62 | Δεσφίνης |

63 | Δροσοχωρίου |

64 | Ελαιώνος |

65 | Επταλόφου |

66 | Καλοσκοπής |

67 | Καστριωτίσσης |

68 | Κάτω Κουσουνίτσης |

69 | Μαυρολιθαρίου |

70 | Οινοχωρίου |

71 | Πανουργιά |

72 | Πεντεορίων |

73 | Πολυδρόσου |

74 | Προσηλίου |

75 | Πυράς |

76 | Σκλήθρου |

77 | Στρώμνης |

78 | Τριταίας |


Εξάλλου, «μειονεκτικές» περιοχές θεωρούνται οι εξής Κοινότητες του νομού Φωκίδας :

  • Επαρχία Παρνασσίδος

1 | Γραβιάς |

2 | Καστελλίων |

3 | Λιλαίας |

4 | Μαριολάτας |

5 | Αγ. Γεωργίου |

6 | Αγ. Κωνσταντίνου |

7 | Σερνικακίου |

8 | Χρισσού |

 

  Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 του ν. 4659/2020, κατά την οποία το κριτήριο της μονιμότητας της κατοικίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τεκμηριώνεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) φορολογικά έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για την καταβολή της ενίσχυσης από το έτος 2018 και εντεύθεν