ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Προχωρά η διεύρυνση της υπηρεσίας εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με την ένταξη στο πρόγραμμα myKEPlive. οκτώ ακόμη Δήμων (Σερρών, Ανατολικής Μάνης, Νάξου, Πολυγύρου Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, Μαλεβιζίου, Κορίνθου και Ωραιοκάστρου). Έτσι οι πολίτες και σε αυτούς τους Δήμους έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις από το σπίτι τους. Η πλατφόρμα myKEPlive, η οποία χρησιμοποιείται συνολικά από 45 Δήμους, διευκολύνει σημαντικά όσους συμπολίτες μας για οποιοδήποτε λόγο δυσκολεύονται να μεταβούν στα ΚΕΠ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ενταχθούν στην υπηρεσία επιπλέον δέκα Δήμοι, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η ένταξη όλων των Δήμων της χώρας έως το τέλος του έτους.

  Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης έρχεται να δώσει λύση σε σε αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων πολλών φορέων ψηφιοποίησης. Ρυθμίζει ζητήματα που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Ενοποιεί σε ένα κείμενο όλη τη βασική νομοθεσία αναφορικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση – επικαιροποιώντας τις σχετικές διατάξεις όπου αυτό είναι αναγκαίο. Ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα και εντάσσει στην κωδικοποίηση την ευρωπαϊκή οδηγία για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Μεταξύ άλλων:

 • Δημιουργείται συγκεκριμένη διαδικασία διακίνησης εγγράφων τόσο εντός του ιδίου φορέα, όσο και μεταξύ φορέων.
 • Ενισχύεται το gov.gr.
 • Ενδυναμώνεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Καθιερώνεται η ψηφιακή θυρίδα κάθε πολίτη και κάθε φορέα στο gov.gr
 • Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική επικοινωνία για το Δημόσιο.
 • Τίθενται αυστηρές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων με στόχο να είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες, ιδίως από άτομα με αναπηρία.
 • Μειώνονται οι ουρές μέσω της εκτεταμένης επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων.
 • Προωθείται η άμεση είσοδος της χώρας στην εποχή του 5G μέσω της ρύθμισης ζητημάτων φάσματος.
 • Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης.
 • Καταργείται το fax στο Δημόσιο.
 • Ενισχύεται η αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων στα δικαστήρια.

  Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο, θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με στόχο μεταξύ άλλων:

 • Την ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας.
 • Τη δημιουργία πλαισίου για την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος και την ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων.
 • Την τόνωση του ανταγωνισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
  Ορίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με την καθολική υπηρεσία, τη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής για Αγνοούμενα Παιδιά 116000, ενώ διασφαλίζεται και η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο για τους ανθρώπους με αναπηρία.