5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 5Ο ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ; ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ;

  Η χρηματοδότηση από τον 5ο κύκλο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ ποσό που ανεβάζει την κρατική ενίσχυση στις πληττόμενες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα αυτό στα 7 δισ. ευρώ. Στόχος -όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε διαδικτυακή εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ν.Δ.- είναι να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις που είτε είχαν σημαντική μείωση τζίρου είτε δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν καθόλου κι όχι εκείνες που όχι μόνο δεν έχουν πληγεί αλλά εμφανίζουν κι αύξηση τζίρου. Υπογραμμίζεται ότι -όπως και στον προηγούμενο κύκλο έτσι και σε αυτόν- το μισό από το ποσό που θα δοθεί σε κάθε επιχείρηση δεν θα είναι επιστρεπτέο. Διευκρινίζεται ακόμη ότι για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή (εστίαση, γυμναστήρια, επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού κτλ.), προβλέπονται αυξημένα κατώτατα όρια ενίσχυσης, ύψους 2.000 ευρώ εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και 4.000 ευρώ εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων. Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το κατώτατο όριο ενίσχυσης ορίζεται σε 1.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης φτάνει στις 100.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση τζίρου που παρουσιάζει η επιχείρηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

  Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τέθηκε σε λειτουργία από χθές και μέσω αυτής οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. μέχρι την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

  Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους θα ξεκινήσει από σήμερα.
Στόχος της Κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά μεγαλύτερη ανάγκη. Συνολικά, από την προκαταρτική ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, προκύπτει ότι από τις 732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι 361.888. Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι:

  Δεν εντάσσονται...

  • -262.484 επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίοδο,
    -94.259 που παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%,
    -12.063 που δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019 και
  • -2.274 για διάφορους άλλους λόγους (μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., εισοδήματος κτλ.).

  Σημειώνεται ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε το κριτήριο της πτώσης τζίρου ούτε το κριτήριο του ελάχιστου τζίρου αναφοράς.